Апарат очолює керівник апарату обласної державної адміністрації, який призначається на посаду головою обласної державної адміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу. 45) у межах, визначених чинним законодавством, за дорученням голови обласної державної адміністрації виконує інші функції. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради, керівника органу виконавчої влади або однієї третини загального складу її членів. У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу керівник обласної державної адміністрації, його заступник або інший уповноважений представник.

що таке обласна державна адміністрація

Максимальний розмір державного боргу збільшено на 200 мільярдів гривень. Громадська рада може схвалювати пропозиції та рекомендації з окремих питань шляхом опитування її членів у письмовому або електронному вигляді. Система VKURSI контролює плани-графіки forty two контролюючих органів.

Зеленський З Президентами Польщі, Латвії, Литви Та Естонії Дали Спільний Брифінг Після Зустрічі В Києві, Відео

Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. Кількісний склад громадської ради може бути зменшений відповідно до рішення ради на підставі норм викладених у пункті 10 положення. Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень облдержадміністрації.

Який Основний Квед У Контрагента Одеська Обласна Державна Адміністрація ?

Відповідно, МЕРТ вело списки суб’єктів господарювання, до яких такі санкції застосовувалися. Тепер, за порушення юридичними особами валютного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності ДФС( і лише ДФС) застосовує до них штрафні санкції, а фізичні особи притягуються до адміністративної відповідальності на підставі Кодексу про адміністративні правопорушення. Взагалі цейс список з 7 лютого 2019 року (вступ в дію Системи нового валютного законодавства) та механізм спеціальних санкцій, які ще донедавна застосувало МЕРТ, скасовується (стаття 37 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» Виключено). Українська революція 1917–1921 років розпочалася в умовах революційних потрясінь, які охопили Російську імперію у березні 1917-го.

Згідно зі статтею 14 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження місцевого самоврядування, делеговані їм відповідними радами. Відповідно до статті 118 Конституції України виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. На адміністративній межі між tmr.if.ua тимчасово окупованою територією та іншою територією України рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним в дію Указом Президента України, може запроваджуватися тимчасовий прикордонний контроль. Набув чинності Закон, яким унесено значних змін до КПК в частині порядку санкціонування та проведення слідчих дій та тимчасових доступів до речей і документів.

Завдання Та Функції Ода

14.За рішенням та зверненням громадської ради керівник обласної державної адміністрації може покласти здійснення функцій секретаря громадської ради на представника обласної державної адміністрації. 5) отримувати від обласної державної адміністрації проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій. Спрямовує і контролює діяльність районних державних адміністрацій. Сприяє органам місцевого самоврядування у здійсненні виконанні ними власних повноважень, організовує контроль за здійсненням ними де­легованих повноважень органів виконавчої влади. Згідно з частиною другою статті 1 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.

Спрямовує та координує діяльність першого заступника та заступників голови обласної державної адміністрації, керівника апарату обласної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату, голів районних державних адміністрацій, міських голів (у частині виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади). Очолює і здійснює керівництво діяльністю обласної державної адміністрації, спрямовує її на виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, реалізує власні та делеговані обласній державній адміністрації повноваження. На засіданні громадської ради, яке проводиться у грудні за участі представників обласної державної адміністрації обговорюється проект бюджету області на наступний рік, а також програма соціально-економічного розвитку області. Рішення обласної державної адміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення. Зміни у складі громадської ради затверджуються рішенням обласної державної адміністрації на підставі протоколу засідання громадської ради.

Щороку звітує перед обласною Радою з питань виконання обласною державною адміністрацією делегованих повноважень. Вносить на розгляд обласної ради питання, пов’язані з виконанням делегованих повноважень, та інші пропозиції. Порушує перед Верховною Радою України питання про призначення нею позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної, обласної рад, сільського, селищного, міського голів у випадках, передбачених законом.

Нагороджує Почесною грамотою облдержадміністрації, іншими відзнаками обласної державної адміністрації. Вносить в установленому законом порядку подання Президентові України, іншим органам влади вищого рівня щодо нагородження державними нагородами, відзнаками та присвоєння почесних звань України працівникам галузей господарського комплексу та жителям області. Визначає персональний склад колегії обласної державної адміністрації, очолює її та проводить засідання.