குரு பூஜை

ஓம் தத் சத் குரு பூஜை வரும் 17/11/2022 புதன் கிழமை அன்னையின் குருபூஜை மற்றும், 27 வகை கிரியா யோகா, தன்னை உணர்தல் சத்சங்கம் நடைபெறவுள்ளது […]

யோகா தியான ஞான வகுப்பு

திருப்பூரில் யோகா தியான ஞான வகுப்பு 27 வகை கிரியா யோகா மற்றும் தன்னை உணர்தல் தியானம் வகுப்பு ரமணருடைய நான் யார்? ஆன்ம ஞானம் எளிமையாக […]

யோகா தியானம் ஞானம் வகுப்பு

திருவண்ணாமலையில் யோகா தியானம் ஞானம் வகுப்பு 27 வகை கிரியா யோகா வகுப்பு மற்றும் தன்னை உணர்தல் தியானம் ரமணருடைய நான் யார்? ஆன்ம ஞானம் எளிமையாக […]